Klachten

Indien u niet tevreden bent over de dienstverlening bij QDC, dan kunt u ons daarvan op de hoogte stellen.

Klachten omtrent de uitvoering van de overeenkomst, het functioneren van het systeem of de werking van andere faciliteiten moeten schriftelijk worden doorgegeven.

Hiervoor kunt u ons postadres gebruiken, of ons kantooradres indien u een aangetekend poststuk wenst te versturen. Op onze contactpagina vindt u onze adresgegevens.

Binnen 14 (veertien) dagen ontvangt u van ons een reactie op de klacht.