Geen ticketsysteem bij QDC
18 november 2016
Let op schrijffouten
31 januari 2017
Toon alles

De uitgifte van domeinextensies

Er zijn de afgelopen tijd veel ontwikkelingen op het gebied van domeinextensies. Nadat de eerste extensies publiekelijk gebruikt konden worden (denk hierbij aan .com en .net), kwamen er in 2000 nog een aantal bekende extensies bij, waaronder .info en .name. Ook extensies met landcodes, waar .nl in 1986 de eerste was, werden in de loop der jaren steeds meer gebruikt.
Na een bijeenkomst in Parijs van de ICANN in 2008, werd er besloten om nieuwe extensies vrij te geven voor partijen die zelf een extensie wilde uitgeven en of beheren. In 2012 waren er al meer dan 2000 verzoeken ingediend voor eigen extensies en in 2013 werden hiervan de eerste in gebruik genomen. Dit heeft tot nieuwe ontwikkelingen en verdienmodellen in de markt geleid.

Het aanvragen van een volledig nieuwe extensie is een complex en kostbaar traject, wat eigenlijk alleen weggelegd is voor grote partijen. Doordat deze grote partijen de extensies gelanceerd hebben, kunnen (kleinere) organisaties nu via deze partijen domeinnamen met verschillende extensies in gebruik nemen. Uiteraard hoeven de eindgebruikers dan niet het gehele traject te doorlopen en zijn daardoor voordeliger uit.

Defensief of commercieel kopen

Bij QDC zien wij de ontwikkelingen van domeinextensies ook terug in de vragen van klanten. Sommige extensies worden heel populair wanneer ze vrijkomen, die worden dan veel aangevraagd. Deze domeinnamen worden aangevraagd omdat een organisatie de domeinnamen zelf wilt gebruiken of omdat zij willen voorkomen dat anderen er hun voordeel mee kunnen doen. Google Inc. heeft daarom onder andere de extensies .google en .android (succesvol) geclaimd.
Ook bij de .shop extensie speelt dit een rol, maar dan op domeinniveau. Wanneer je een webshop en een eigen merknaam hebt, dan is het onwenselijk dat anderen een .shop domein met de naam van dat merk zouden voeren. Een defensieve aankoop zorgt er dan voor, dat andere partijen die domeinnaam niet kunnen gebruiken.

Een nieuwe extensie, hoe werkt dat?

Zelf een niet bestaande extensie aanvragen is een lang en kostbaar traject. Aanvragen worden ingediend bij de internationaal verantwoordelijke autoriteit ICANN. Vervolgens wordt na een onderzoek van een aantal maanden bepaald of de aanvraag voldoet aan de benodigde randvoorwaarden en volgt er een besluit. Het kan zelfs voorkomen dat er besloten wordt, dat de aanvraag voor de extensie wordt afgewezen. Dit kan bijvoorbeeld komen doordat er een andere partij meer recht op de extensie heeft. Ook zou het kunnen dat er besloten wordt dat de partij geen aanspraak heeft op een extensie, omdat deze teveel zou lijken (of zelfs gelijk zou zijn aan) op een handelsnaam of merknaam; of zelfs op een geografische naam. Indien het verzoek van de extensie wordt afgewezen is deze partij wel zijn volledige investering kwijt.
Gezien deze grote investering zijn het vooral multinationals, overheden en andere grote instanties die een dergelijk traject inzetten. Een deel van hen doet dit voor commerciële doeleinden. Deze partijen geven de extensie vrij, zodat eindgebruikers die alleen een domeinnaam met die extensie wensen, een domeinnaam kunnen aanschaffen. Doordat deze partijen er vanuit gaan dat zij veel domeinnamen verkopen, verwachten zij dat ze de investering terug kunnen verdienen. Daarnaast stellen zij dat een deel van deze domeinnamen ‘premium’ zijn. Hiermee wordt bedoeld dat de partij verwacht dat er meerdere aanvragen voor die specifieke domeinnaam komen. Op deze domeinnamen leggen de uitgevers dan een premium toeslag. Het is aan de eindgebruiker zelf, om te kiezen of ze de domeinnaam willen aanschaffen met de extra kosten voor deze toeslag.
Toch is het enigszins jammer dat het vrijgeven van domeinextensies niet enkele jaren eerder is gebeurt. Jaren geleden was de behoefte hieraan waarschijnlijk nog veel groter. Destijds hadden bedrijven alleen e-mail en een website. In de huidige markt zijn er apps en andere digitale tools beschikbaar gekomen, waarbij een domeinnaam mogelijk een minder prominente rol gaat spelen.