Disclaimer

Deze Internet site wordt u aangeboden door QDC B.V.. Op de inhoud ervan (alle teksten, beelden, geluiden en programmatuur vanaf het startpunt qdc.nl) rust auteursrecht. De inhoud van de website is bestemd voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Er mag niets van worden gekopieerd en/of aan veranderd. QDC B.V. zet zich in voor juiste en actuele informatieverstrekking op de site, maar geeft dit aangaande geen garanties voor nauwkeurigheid en volledigheid. Hieronder worden eveneens niet tijdig doorgevoerde prijswijzigingen en onjuiste of onvolledige productspecificaties begrepen.

QDC B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor (vermeende) schade, voortvloeiend uit uw bezoek (of uit het niet kunnen verkrijgen van toegang) tot het domein qdc.nl, of uit het afgaan op informatie die op site wordt verstrekt.
Bepaalde hyperlinks (verwijzingen buiten het domein qdc.nl) op onze site brengen u naar sites van derden, waarbij QDC B.V. geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt voor de daar aangeboden informatie. Deze sites kunnen ook informatie bevatten over producten en/of diensten die niet bij QDC B.V. verkrijgbaar zijn.

Gegevens, suggesties, ideeën en materialen die u aan QDC B.V. toestuurt (al dan niet per e-mail of elektronisch vragenformulier) zijn in principe niet-confidentieel en mogen door QDC B.V. vrijelijk en zonder uw toestemming worden gebruikt of gereproduceerd. Het is QDC B.V. daarbij toegestaan om door u voorgestelde ideeën, concepten, kennis en technieken naar eigen inzicht te gebruiken, ook voor het ontwikkelen, produceren en verkopen van (nieuwe) diensten en producten. Een uitzondering hierop vormen de gegevens van persoonlijke aard (zoals naam- en adresgegevens). Hierbij hanteert QDC B.V. de richtlijnen zoals die in de Wet Persoonsregistratie zijn vastgelegd.
Alle gegevens die u stuurt naar QDC B.V. dienen juist en rechtsgeldig te zijn, en mogen geen inbreuk maken op rechten van derden. QDC B.V. behoudt zich het recht voor om de inhoud van de site en de tekst van deze juridische verklaring op elk gewenst moment naar eigen inzicht te wijzigen.